Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Raadkamer (rechten)

betekenis & definitie

De kamer, waarin een rechtsprekend lichaam vergadert tot vaststelling van zijn uitspraak. Deze zitting is niet openbaar; de bespreking is geheim.

Ook worden in de Raadkamer behandeld : beschikkingen over de instructie van een strafzaak, gevangenneming of invrijheidstelling, vorderingen inzake fabrieksmerken, faillietverklaringen, vraagpunten. Schending van het geheim der Raadkamer kan gestraft worden met ontzetting uit het rechterlijk ambt. Behandeling van een zaak met gesloten deuren is iets anders: het is slechts een maatregel van orde, genomen door den voorzitter bij een openbare zitting.