Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

2020-08-18

Raad van State

betekenis & definitie

Een regeeringscollege van 14 leden en een vice-voorzitter, terwijl de Koning van rechtswege voorzitter is. Buitendien kunnen er 15 staatsraden in buitengewonen dienst benoemd worden, die behalve reis- en verblijfkosten geen bezoldiging ontvangen.

De Koning geeft alle wetsvoorstellen en besluiten aan dezen raad in overweging, doch is niet aan het advies van den Raad gebonden. Een vaste afdeeling van 5 leden onderzoekt geschillen van bestuur. Een andere taak van den Raad van State is de waarneming van het koninklijk gezag bij ontstentenis van een troonopvolger.