Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Persloop (geneeskunde)

betekenis & definitie

Roode loop. Oude naam voor dysenterie, een besmettelijke darmziekte, veroorzaakt door oerdiertjes.

Vroeger gebruikte men dien naam voor alle darmziekten, welke gepaard gingen met persingen en bloedafgang. Uit oude beschrijvingen blijkt, dat echte dysenterie vroeger vaker voorkwam dan tegenwoordig. In 1556 heerschte de ziekte in Holland; zij werd door Pieter van Foreest beschreven. In 1624 in Dordrecht, waar volgens Van Beverwijk in het ziekenhuis 100 perslooplijders waren. In 1737 kwam te Nijmegen een groote epidemie voor, door Degner beschreven, die de besmettelijkheid duidelijk aantoonde.