Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Perkoenpalen

betekenis & definitie

Palen van eiken-, wilgen-of dennenhout en van 1.60 meter lengte en 30 cm omtrek. Met perkoenpalen beschermt men dijkhellingen.

Men slaat ze in den grond, om bazaltblokken te steunen. De palen moeten zijn ontschorst, gekruind en gepunt, liefst van gelijke dikte over de geheele lengte en zonder doode kwasten.Gekloofde perkoenpalen worden uit dikke palen gemaakt, zijn dus niet rond.