Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Pen- en gat-verbinding (timmerman)

betekenis & definitie

Een houtverbinding, waarbij een versmald eind (de pen) van één der stukken gestoken wordt in een opening van het andere stuk. De verbinding wordt verzekerd door een houten stift.

Deuren en kozijnen hebben een pen- en gat-verbinding. Voor het maken der gaten gebruikt men een steekbeitel en een hamer. In fabrieken geschiedt het met een zoogenaamde steekbank. Voor het maken van pennen aan de einden van een stuk gebruikt men zaag en beitel en in fabrieken gebeurt het met de pennenbank.