Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Pelser (visscherij)

betekenis & definitie

Sardien. Een vischje, dat op een haring gelijkt, doch kleiner is en dikker.

Het wordt op de Fransche en Portugeesche kust gevangen, ontdaan van kop en staart en vervolgens in olijfolie gekookt. De-schubben zitten zeer vast. Er is veel verschil in hoedanigheid al naar de soort van olie, die men gebruikt. Er is veel namaak: de Noorsche sardienen zijn meestal sprotten. De Fransche sardienen zijn de beste.Sardijn is een ander vischje uit het geslacht der haringen. Het wordt gezouten en gerookt en heet dan sprot.