Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Pandrecht

betekenis & definitie

Volgens ons Burgerlijk Wetboek is pandrecht een zakelijk recht (zie aldaar) op een roerende zaak, ten einde de voldoening van een schuld daarop te kunnen verhalen. De roerende zaak moet daartoe uitdrukkelijk in het bezit van den pandhouder gesteld worden (pandbeslag).

Zij blijft echter het eigendom van den schuldenaar. De schuldeischer mag zich het pand nimmer zonder openbaren verkoop toeëigenen.De pandhouder is bij faillissement van den schuldenaar boven andere schuldeischers bevoorrecht. Zijn vordering heeft voorrang.