Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Paalworm

betekenis & definitie

Een weekdier, dat in zee leeft en gangen boort in het hout van schoeiingpalen, meerpalen en scheepswanden, om zich met dat hout te voeden. In de 18de eeuw hield men bidstonden om bescherming tegen den paalworm af te smeeken.

Men zegt, dat het hout van de schepen van Columbus, zoodanig door paalworm was beschadigd, dat het op een bijenraat geleek.Er zijn verscheidene soorten paalwormen. Die van onze zeeën wordt 30 cm lang. In Indië zijn paalwormsoorten van 180 cm lengte.

De Oude Grieken en Romeinen beschermden hun schepen, door ze met bladkoper te beslaan. Tegenwoordig omgeeft men palen in zeewater met een mantel van beton. Drenken met creosoot geeft ook goede bescherming, zoolang de creosoot niet is uitgeloogd. Het Westindische groenhart is een houtsoort, die den meesten weerstand aan den paalworm biedt.