Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Oir

betekenis & definitie

Nakroost, nakomelingschap, de afstammelingen (fr. hoir). Onze Grondwet bepaalt: Bij ontstentenis van het mannelijk oir, uit den oudsten zoon gesproten, gaat de kroon over op diens broeders of hun mannelijk oir.

Mannelijk oir nalaten. De oudste van het mannelijk oir.