Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Oeveraas

betekenis & definitie

Haften, eendagsvliegen, St. Jansvliegen.

Insecten, fijn van bouw, met een lang gerekt lichaam en met twee of drie gelede draden aan het achterlijf. Zij leven drie jaar als larve in het rivierslib en komen dan naar boven om te vervellen en dan weg te vliegen. Het wonderlijke is, dat ze dit alle tegelijk doen. Soms gaan er jaren voorbij, zonder dat men ze waarneemt, maar dan plotseling hoort men boven het water een geruisch als van kokend water. De eendagsvliegen ontdoen zich dan aan de wateroppervlakte van hun larvenhuid. Ze leven maar enkele uren, voeden zich niet, ze hebben geen monddeelen.

De eieren, die ze leggen, nemen ze tusschen de pooten en laten die boven de rivier vallen. In 1925 werd het verschijnsel waargenomen te Venlo, waar de haften duimen dik op straat lagen. Reeds vóór 250 jaar heeft Swammerdam een beschrijving der haften gegeven.De doode haften worden wel verzameld, gedroogd en als vogelvoer gebezigd. Te Vreeswijk bewaart men ze op olie, om ze als aas te dienen voor den hengel.

Er zijn vier soorten van haften in ons land : één soort komt omstreeks St. Jan (24 Juni) tevoorschijn (St. Jansvliegen).