Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Oergesteente

betekenis & definitie

Gesteenten (graniet, porfier, gneis, basalt, lava), welke zijn ontstaan door afkoeling van de oorspronkelijk vloeibare aardmassa. Daar vaak de bestanddeelen door de langzame afkoeling gekristalliseerd zijn, noemt men ze ook kristallijne gesteenten.

Zoo ziet men in graniet kristallen van kwarts, glimmer en veldspaat.Tegenover de oergesteenten staan de afzettingsgesteenten, welke uit het water zijn bezonken en daarna zijn verhard door samenkitting met kiezelzuur of kalk. Wanneer men op een willekeurige plaats diep genoeg in de aarde doordringt, moeten daar steeds oergesteenten of stollingsgesteenten gevonden worden. De laag der afzettingsgesteenten is op sommige plaatsen 20 duizend meter dik.