Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Noodweg (rechten)

betekenis & definitie

Artikel 715 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat de eigenaar van een stuk land, dat tusschen andere landen zoodanig is ingesloten, dat het geen toegang heeft naar een openbaren weg of vaart, van de nabijgelegen eigenaars vorderen kan, dat zij hem een uitweg aanwijzen, onder de verplichting van een vergoeding, evenredig aan de schade.

Zulk een weg wordt wel een noodweg genoemd, ofschoon van ouds een ,,nootwech” niet anders was dan een uitweg in het, algemeen (not, verwant met genot, beteekende opbrengst van het land, en een notweg of notvaart, een weg of een vaart,waardoor die opbrengst enz. werd afgevoerd). In Amsterdam (Sloten) is nog een straat, die Notweg heet.