Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Nonvlinder (boschbouw)

betekenis & definitie

Een insect, dat schadelijk is voor het naaldhout, doordat de rups de naalden van grove dennen opeet. Gewoonlijk verschijnen deze rupsen na jarenlange afwezigheid plotseling in een groot aantal.

Zij hebben een grijsbruine kleur en een grijze streep over den rug. De vlinder zit overdag tegen den stam, gaat ’s nachts vliegen en legt eieren in de spleten van den stam, op manshoogte boven den grond. De plaag verdwijnt van zelf, doordat de rupsen verdelgd worden door sluipwespen, die hunne eieren in het lichaam van de rups leggen. In 1909 werden in den omtrek van Tilburg groote dennenbosschen door den nonvlinder verwoest.