Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Neut (bouwkunde)

betekenis & definitie

Een voetstuk van hout, steen of beton. Stijlen van buitendeurkozijnen worden op hardsteenen neuten geplaatst (afb. blz. 60).

De lat, die op de stijlen van binnendeurkozijnen getimmerd wordt, eindigt, bij wijze van voetstuk, in een houten neutje.Voetstukken van stijlen (standvinken) in schuren en stallen worden van metselwerk of van beton gemaakt en heeten ook wel porren of stiepen.