Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Natuurlijke verbintenis (rechten)

betekenis & definitie

Een verplichting, niet volgens de wet of volgens een overeenkomst, doch volgens moraal en fatsoen. De meest voorkomende natuurlijke verbintenis is een verleening van pensioen aan oud-gedienden, waartoe de patroon zich niet schriftelijk had verbonden.

Zulk een pensioen wordt, op grond van een natuurlijke verbintenis, niet beschouwd als een schenking, onderworpen aan schenkingsrecht.