Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Maatschap (rechten)

betekenis & definitie

Burgerlijke maatschap. Een overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden iets in gemeenschap te brengen en het voordeel samen te deelen.

Het doel is, winst te behalen, maar niet door daden van koopmanschap (b.v. een schouwburgonderneming). Terwijl een naamlooze vennootschap een rechtspersoon, en het bestuur niet persoonlijk aansprakelijk is voor handelingen uit naam van de vennootschap verricht, is dat bij een maatschap geheel anders. Een maatschap is geen rechtspersoon en ten aanzien van derden is alleen hij, die gehandeld heeft, aansprakelijk voor zijn daden. Wanneer bij de oprichting van een maatschap niets is bepaald, omtrent de wijze van deeling van winst en verlies, dan wordt bij de winstverdeeling hij, die alleen arbeid heeft ingebracht, gelijkgesteld met dengene, die het minst aan goederen heeft ingebracht.Van veel meer belang dan de maatschap, is in de maatschappij de vennootschap. Maatschap wordt behandeld in art. 1655— 1690 van het B.W., terwijl de vennootschap wordt behandeld in het Wetb. v. Koophandel.