Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Maanmaand

betekenis & definitie

De tijd, die verloopt van het oogenblik, waarop de maan, van de aarde gezien, een bepaalden vorm heeft, tot op het oogenblik, waarop de maan zich weer in dienzelfden vorm vertoont. Men gebruikt het woord maanmaanden tegenover sterremaanden, dat is de tijd, welke verloopt van het oogeriblik, waarop de maan een bepaalde plaats te midden der vaste sterren aanneemt, tot op het oogenblik, dat de maan weer dezelfde plaats bereikt heeft.