Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Landraad

betekenis & definitie

In het algemeen een raad, die een regeering bijstaat b.v. De Generale Landraedt der Geünieerde Provinciën.

In Indië : de gewone rechtbank voor inlanders en vreemde oosterlingen. De Raden van Justitie berechten misdaden van blanken. Een rechtsgeleerde is voorzitter, inlandsche hoofden en jonge inlandsche juristen zijn leden. In de hoofdplaats van elke afdeeling, bestuurd door een resident of assistent-resident, is een landraad gevestigd.Van den voorzitter wordt veel kennis van de landstaal gevergd, want de landraad gebruikt geen tolken, tenzij in bijzondere gevallen. Op vrijspraken is geen beroep. Op veroordeelingen is beroep bij het Gerechtshof, waarbij een nieuw onderzoek niet plaats heeft en alleen op de stukken geoordeeld wordt.