Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Landmeter

betekenis & definitie

Iemand, die er zijn beroep van maakt, land op te meten en bijbehoorende werkzaamheden te verrichten. Men onderscheidt hier te lande een geëxamineerden landmeter (beëedigden landmeter) en een landmeter van het Kadaster.

Aan de Hoogeschool te Delft is een kostelooze leergang, zonder den eisch van een vooropleiding. Deze duurt 3 jaar, omvat wiskunde en landbouw en geeft na voleindiging het recht op plaatsing als landmeter bij het Kadaster. Ook petroleummaatschappijen vragen landmeters. Voor de studie van Indisch landmeter is een toelage van duizend gulden en vrij collegegeld beschikbaar na een vergelijkend examen.