Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Lakmoes

betekenis & definitie

Een mengsel van kleurstoffen, door gisting verkregen uit mossoorten van de Canarische eilanden, van Zweden en van Noorwegen. Men droogt het mos, maalt het tot poeder en mengt het met kalk en ammoniakhoudende stoffen (vroeger urine) en laat het dan gisten, tot de massa blauw geworden is.

Men geeft het dan soms den vorm van korrels en deze zijn voor weinig geld bij den drogist te koop.Vroeger gebruikte men lakmoes om wollen stoffen te verven, later papier. Tegenwoordig blauwt men er witkalk mee. Een eigenaardigheid van lakmoes is, dat het door alkalische stoffen (zooals kalk, kaliloog) niet verandert en dat de blauwe kleur in rood verandert, wanneer het met zuren in aanraking komt. Men maakt van deze eigenschap gebruik, om te bepalen of een oplossing zuur of alkalisch is. Daartoe gebruikt men papier in lakmoesoplossing gedrenkt (rood en blauw lakmoespapier). Er zijn in ons land verscheidene lakmoesfabrieken.