Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Lakenvelders (veeteelt)

betekenis & definitie

Siervee, dat men uit liefhebberij uitsluitend fokt op een bepaalde kleur: zwart met een breeden, witten band over rug en buik. In vroeger tijd waren er veel van zulke lakenvelders in de omstreken van Haarlem.

De liefhebberij is veel verminderd. Te Epe en bij Utrecht is er nog een fokkerij, waar sedert geslachten lakenvelders geteeld worden. Voorts zijn lakenvelders ook een slag van hoenders met zwarten kop en staart en een wit lichaam. Sierhoenders.