Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Laatdunkend

betekenis & definitie

Verwaand, aanmatigend, hoovaardig, opgeblazen, laag neerziend op anderen, die niet tot denzelfden kring behooren, een overdreven dunk hebbend van eigen voortreffelijkheid,ongepast trotsch op eigen aanzien. „Van het hondje van laatdunkendheid gebeten zijn.”