Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Jagers (krijgskunde)

betekenis & definitie

Keurkorps van vrijwilligers, opgericht vóór honderd jaar, na de afdanking der Zwitsersche regimenten in ons leger. Zij droegen groene rokken en groote schako’s.

Zij onderscheidden zich in den Belgischen opstand, kregen eerst Breda als garnizoensplaats, later de Residentie. In 1840 werden ze met de grenadiers vereenigd tot de afdeeling „Grenadiers en Jagers”. In 1856 verdween de kleurige uniform. Het aantal vrijwilligers is daarna afgenomen.