Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Jacht (zeilvaart)

betekenis & definitie

Pleiziervaartuig. Ons land heeft op het gebied van zeilsport de alleroudste rechten.

Reeds eeuwen hebben de Hollanders „speeljachten” gehad, glimmend van koper en met beeldhouwwerk versierd.Toen burgemeester Vlootwijk van Amsterdam aan Karel II van Engeland zulk een speeljacht aanbood, bestond dat begrip noch in Engeland, noch elders. Het woord Jacht werd in het Engelsch als Yacht overgenomen.

Oorspronkelijk waren de jachten rond van vorm (met ronden boeg en ronde spiegel) en hadden een platten bodem, zooals de boeiers, tjotters, schouwen en aken nog hebben. Later werd er naar meer snelheid gestreefd en ontstonden scherpe jachten (met scherpen boeg en scherpe kiel). Het woord jacht was in de 17de eeuw ook de naam van een klein zeeschip.

De zeiljachten van tegenwoordig vallen niet onder de Personeele Belasting, indien het zeiloppervlak kleiner is dan 16 vierkante meter.