Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Haal

betekenis & definitie

Eertijds hadden de Germanen in de binnenruimte van hun woning slechts één vertrek en in het midden van dat vertrek bevond zich de haardstede met een inrichting om er de pot aan op te hangen. Dat was een draaibare boom, de haal.

Het gebruik van de haal was het zinnebeeld der inbezitneming. In latere eeuwen gaf, in het Oosten van ons land, de boer een feest, wanneer hij zich in een nieuwe woning vestigde. De buren versierden dan de haal en namen den boer met de haal in een kring. Een buurvrouw gaf hem dan vijf kussen: één voor den Vader, één voor den Zoon, één voor den Heiligen Geest, één voor zijn vrouw en één voor hem zelf.Later kwamen de schoorsteenen met den haalketting, voorzien van een heugel (getande staaf) om den pot hooger en lager te hangen.

Het schijnt, dat de Franschen een soortgelijk feest hebben, want „pendre la crémailière” heeft de beteekenis van feestvieren ter inwijding van een pas betrokken huis