Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Elft (visscherij)

betekenis & definitie

Een visch met paarlemoerachtigen glans op den rug en met goudglanzende zijden. De bek is ver gespleten en de oogen zijn halverwege bedekt door kraakbeenige, onbewegelijke oogleden.

Elft is verwant aan haring, wordt 70 cm lang en eenige kg zwaar. Zij leeft in zee en zwemt in Juni de rivieren op, om op de zandbanken te paaien. Er wordt hier te lande weinig elft meer gevangen en daarom kennen wij deze visch het beste in gerookten toestand, uit Frankrijk aangevoerd.