Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Eigengereid

betekenis & definitie

Eigenlijk beteekent dit woord: „zelf gemaakt”. Het is afgeleid van reeden, reiden: vervaardigen.

In de Oostelijke provinciën spreekt men van eigengereid linnen. Voorts beteekent eigengereid : eigengerechtigd. Men zegt dat van iemand, die zonder machtiging van hooger hand, maatregelen neemt, welke hij op eigen gezag niet nemen mag.