Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Doornenkroon

betekenis & definitie

Een soort rupsklaver, welke veel in boerentuintjes wordt gezaaid om de eigenaardig gevormde vruchten, die de neiging vertoonen krom te groeien en zich op te rollen, zoodat zij doen denken aan den vorm van Christus’ doornenkroon. Ook werkt het blad op de verbeelding, daar het een zwarte vlek heeft, welke als een bloedvlek wordt opgevat.

Alle andere leden van de groep der rupsklavers hebben dezelfde eigenaardige vruchtvorm, hoewel in mindere mate. Hierdoor gelijken de vruchten soms op rupsen.