Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Dalgrond (landbouw)

betekenis & definitie

Bouwland, ontstaan door afgraving van het hooge veen tot op het zand en vermenging van de bovenste veenlaag (bonkaarde) met het blootkomende zand. De bonkaarde wordt ten deele tot turfstrooisel verwerkt en de rest wordt terzijde gelegd om het zand later te bedekken.