Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Dakstoel (bouwkunde)

betekenis & definitie

De balken, welke met elkaar een driehoek vormen, bestemd oqji het dak te dragen. De schuine balken noemt men spruiten.

Dakstoel of kapgebint.

Ter versterking van het kapgebint dienen bintbalken: evenwijdig met den zolderbalk; schoren: haaks op den zolderbalk; makelaars: tot steun van een bintbalk. Een hanebalk is de bovenste van twee evenwijdige bintbalken.