Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Dagwerk

betekenis & definitie

Bij een steenfabriek: 8400 waalsteenen.

Bij een pannenfabriek: 700 dakpannen.

In de veenderij : 10.000 turven gemeten met een stok van meter lengte of 16 turven diepte aan den hoop.

In het hooge veen wordt het graafloon berekend naar het aantal dagwerken, dat gegraven is (60 gulden het dagwerk).

In het lage veen rekent men met stobben (turfhoopen) van bepaalden omvang.

Het aantal turven in een dagwerk en in een stobbe verschilt naar de streek.