Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Daghandel (beurs)

betekenis & definitie

De handel van beurskooplieden, die voor eigen rekening fondsen koopen, om die op denzelfden dag te verkoopen.