Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Dagge

betekenis & definitie

Verouderd woord voor dolk. Het stamt uit de riddertijden en bleef in gebruik tot de 18de eeuw.

Men sprak toen van: Met dag en degen.In dien tijd gebruikte men ook een wapen, dat het midden hield tusschen den korten dolk en den langen degen. Men noemde dat de pook (poken is in het MiddelNederlandsch steken). De helm en de pook waren toen de voornaamste uitrustingsstukken van den ridder.

In den groentijd van het Utrechtsche studentencorps hielden de groenen redevoeringen met den helm en de pook, waarvoor zij een kachelpook gebruikten. De ponjaard (vuistdagge) is de dolk der adelborsten van de Nederlandsche vloot.