Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Beroepsziekten

betekenis & definitie

Ziekten, die ontstaan onder den invloed van schadelijke invloeden van het beroep. Longontsteking bij steenhouwers, tengevolge van ingeademd stof.

Loodvergiftiging bij schilders en bij arbeiders in loodwitfabrieken. Duikerziekte. Vlekziekte. Huidkanker bij schoorsteenvegers. Oogontsteking bij arbeiders in teer- en briketfabrieken. Hoornvlieszweren bij arbeiders in kunstzijdefabrieken.

Huidontsteking bij broodbakkers, bloembollenkweekers en in de dakbedekkingsbedrijven. Verlamming van den voet bij aardappelrooiers. Kruipknieën. Vergiftigingen met benzol, blauwzuur, chroom, kolendamp, phosgeen, zwaveligzuur, zwavelwaterstof, tetrachloorkoolstof.