Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Berm

betekenis & definitie

Barm. Een vlakke strook grond langs een glooiing gelegen en dienend tot steun tegen verzakking.

Men past bermen toe langs dijken, kanalen, spoorwegen, ingravingen. Bij dijken spreekt men van binnen- en buitenbermen. Bij wegen noemt men de met gras begroeide zijkanten de bermen. Piasberm bij strandhoofden. Bermsloot: de sloot tusschen maaiveld en binnenberm, tusschen dijk en land.Zonneberm: de helling aan de zonzijde.