Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Bergkristal

betekenis & definitie

Heldere kwartskristallen van dezelfde samenstelling als witte kiezel, kiezelzuur, Si 02. Zij vormen zeskantige zuilen met toegespitsten kop.

Het kiezelzuur in de aardlagen, dat bij verweering van graniet vrijkomt, zet zich af als zuivere kristallen in gangen van het gesteente en in spleten. Soms vindt men in de aarde holen, welke met zulke kristallen zijn bezet. Dat zijn de zgn. kristalkelders, welke in de Alpen zijn gevonden. Zoo vond men in 1868 bij den St. Gothardpas een kristalgrot met reusachtige bergkristallen, ter waarde van 200.000 gld. Zij werden door musea te Bern en te Genève aangekocht. Een ervan had een gewicht van 127 K.G.In de laatste jaren komen veel bergkristallen uit Madagascar en daardoor is de waarde er van zeer gedaald. Vroeger sleep men ze tot halfedelgesteenten. Dit zijn de zgn. Boheemsche of Oostersche diamanten. Ook maakte men er de allerfijnste gewichten van voor fijne weegschalen in scheikundige werkplaatsen. Verder slijpt men er wel groote lenzen van.

Deze zijn zeer helder. Zie verder bij kwarts.