Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Beheerende vennoot

betekenis & definitie

Bij een commanditaire vennootschap is de beheerende vennoot degene, die naar buiten optreedt; tegenover den commanditair of den stillen vennoot, die slechts de geldschieter is. De laatste is slechts aansprakelijk voor het bedrag, dat hij in de vennootschap heeft gestort en niet voor zijn verder vermogen.

Bij een vennootschap onder firma daarentegen, kan elk der vennooten handelen uit naam van de vennootschap en elk der vennooten is persoonlijk met zijn vermogen aansprakelijk voor de schulden der vennootschap.