Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Beer (waterbouwkunde)

betekenis & definitie

Een gemetselde waterkeering met een scherpen rug (ezelsrug). Deze rug wordt voorzien van ijzeren punten (scheurbroeken) of van een torentje (ruiter) om den toegang over den beer heen te verhinderen.