Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Beer (landbouw)

betekenis & definitie

Menschelijke uitwerpselen als meststof. Eertijds, toen in Groningen het tonnenstelsel nog bestond, had het gebruik van beer als meststof een overwegenden invloed op den bloei der veenkoloniën, ten Zuid-Oosten van die stad gelegen.

De hoeveelheid stikstof in beer bedraagt 5 K.G. in het jaar van eiken inwoner. In den tuinbouw is beer niet bruikbaar.Bij het tegenwoordige rioolstelsel gaat deze meststof verloren.