Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Bedrijfsvereeniging (rechten)

betekenis & definitie

Vereeniging van werkgevers in hetzelfde vak, opgericht ter uitvoering van de Landbouwongevallenwet, Tuinbouwongevallenwet en Ziektewet. De eischen, waaraan een bedrijfsvereeniging voor ongevallenverzekering moet voldoen, zijn : verzekerd loon ten minste millioen gulden, aantal leden ten minste 1000, bestuur half patroons, half arbeiders.

De bedrijfsvereenigingen geven gelegenheid tot niet-ambtelijke uitvoering van genoemde wetten. Een patroon, die zijn personeel niet bij een bedrijfsvereeniging heeft verzekerd, is ambtshalve verzekerd bij de Rijksverzekeringsbank voor ongevallen en bij den Raad van Arbeid voor ziekte.