Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Bedrijfsraden

betekenis & definitie

Volgens de Bedrijfsradenwet van 1933 zijn bedrijfsraden: raden van vertegenwoordigers van arbeiders en werkgevers onder onzijdig voorzitterschap. Deze raden hebben tot taak de bemiddeling in geschillen, het uitbrengen van adviezen en bevordering van overleg tusschen werkgevers en arbeiders in alle aangelegenheden, welke voor een regelmatigen gang der zaken in het bedrijf van belang zijn.

Ook personen buiten het bedrijf kunnen worden aangewezen om zitting in een bedrijfsraad te nemen. De Wet voorziet in een commissie van advies inzake de instelling van een bedrijfsraad in een bepaalden tak van industrie.De Katholieken hebben veel belangstelling voor deze aangelegenheid. In Duitschland is gebleken, dat de arbeiders de bedrijfsraden niet op prijs stellen.