Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Baldakijn

betekenis & definitie

Vroeger de naam van een zijden weefsel, dat uit Bagdad (Middelned. Baldac) kwam.

Thans een troonhemel boven het altaar in de R.K. kerk, boven den Pauselijken of Bisschoppelijken zetel. De hemel, waaronder bij processies, het Allerheiligste wordt rondgedragen.