Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Bak (zeevaart)

betekenis & definitie

Eigenlijk is de bak een houten schotel, waarmede de warme spijs van den scheepskok wordt gehaald voor een aantal matrozen, die aan dezelfde tafel eten. Veertien man aan denzelfden bak.

Aan denzelfden bak geplaatst worden. De baksmaats moeten elkaar helpen bij ziekten. Baksgewijs aantreden.