Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Baaierd

betekenis & definitie

Groote verwarring, warwinkel, chaos. Volgens de Grieksche fabelleer werd de wereld geschapen uit den baaierd, den chaos, den mengelklomp van vuur en water.

Ook volgens het scheppingsverhaal in Genesis was de aarde eerst „woest en ledig”.

Een baaierd van masten en balken. Een baaierd van tegengestelde meeningen. Voorts was de baaierd eertijds in de steden het passantenhuis, de liefdadige inrichting, waar landloopers en onbehuisden nachtverblijf vonden. Vaak stond de baaierd onder het beheer van de stad en maakte zij deel uit van het gasthuis. Er was dan een baaierdvader en een baaierdmoeder, maar ordelijk was het er niet.