WoordHoek

Ewoud Sanders (2024)

Gepubliceerd op 17-03-2023

Silhouet

betekenis & definitie

Vooral bij woorden die teruggaan op een persoonsnaam is vaak onduidelijk wat nu precies het verband is tussen zaak en persoon. Een beroemd voorbeeld is silhouette. Dat woord gaat zeker terug op Etienne de Silhouette (1709-1767). In maart 1759 werd de Silhouette controleur-generaal van financiën in Frankrijk. Negen maanden later werd hij afgezet. In die korte tijd waren de Fransen à la Silhouette gaan gebruiken voor ‘goedkoop’, ‘waardeloos’ en voor de ‘schaduwtekeningen’ die toen in de mode raakten. Voor dat laatste hebben taalkundigen de volgende verklaringen verzonnen: 1. de Silhouette introduceerde het silhouet in Frankrijk; 2. hij tekende en knipte zelf silhouetten als hobby en had er zijn kasteel mee vol hangen; 3. hij wilde Frankrijk met zijn strenge belastingmaatregelen terugbrengen tot een schaduw van zichzelf; 4. hij was de uitvinder van het silhouet. Dit laatste is pertinent onjuist, want silhouetten waren al in de Oudheid bekend. Over de andere theorieën is men het nooit eens geworden.

(NRC, 7-4-2000)