Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 11-07-2021

trekpot

betekenis & definitie

(1920) (Amsterdam, trambestuurders) zie citaat.

• Verschillende lijnen hebben van tijd tot tijd een „verklikker", een toestel, dat nauwkeurig het oogenblik van vertrek van de standplaatsen aangeeft om het te laat vertrekken tegen te gaan. Conducteurs, die het er op aanleggen te laat te vertrekken, om veel passagiers mee te nemen en dus grooter kans op „plakken" te hebben, heeten bij de collega's „trekpotten". (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 03/06/1920)
• „De oude sok" is de bijnaam van lijn 9, terwijl lijn 10 „je lijn" is; er moeten flinke, groote mannen op staan, het is een zeer drukke lijn, die door onzen zegsman „niet voordeelig" wordt genoemd. Lijn 11 heet natuurlijk „de gek", maar het is een goede gek, een goed lijntje, waarop evenwel nog al eens „trekpotten" rijden. (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 03/06/1920)