Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 05-03-2023

schout-bij-nacht

betekenis & definitie

(18e eeuw) (sch.) vroedvrouw. Reeds in het 'Compleet Nederduitsch en Fransch Woordenboek' (1717) van P. Marin.

• Schout-bij-nacht. Vroedvrouw. (Lijst van Zaansche woorden. In: Noord en Zuid. Jaargang 3. 1880)
• Schout-bij-nacht, schertsende benaming eener vroedvrouw. (Taco H. de Beer en E. Laurillard: Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen. 1899)
• Schout-bij-nacht. Naam, vroeger schertsenderwijze aan vroedvrouwen gegeven. (F. Kerdijk: Alles wel aan boord. Spreekwoorden en zegswijzen ontleend aan het Nederlandse zeewezen. Derde herziene druk. 1946)

< >