Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

Gepubliceerd op 17-08-2022

meisje

betekenis & definitie

1) (1904) (euf.) prostituée, hoer. In Utrecht heeft 'mooie meisjes' de betekenis van 'lichte vrouwen'. Deze woordgroep treffen we al aan in de vertaling van de gelijkenis van de verloren zoon 'in de platste spraak van de laagste klasse des volks te Utrecht', opgenomen in het 'Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon' (1874). Een en ander staat te lezen in het artikel van Harm Scholtmeijer, opgenomen in de bundel 'Honderd jaar stadstaal' (1999). In Vlaanderen gebruikt men de termen (steeds meervoud): de maskes of de miekes.

• Hij stond op en met zijn romp wankel en ziek op zijn pooten liep hij met den kop snuffelend langs den grond naar een paar meiden in katoenen japonnen, met erg glimmend gekapt haar en lange bellen in de ooren. Er ontstond een gemompel van schunnig gelach. ‘Hi, hi, hij wou naar de meissies.’ (Henri Hartog: Sjofelen. 1904)
• Lasterende kwaadwillers mompelden wel dat Madame Maas de ‘meisjes’ liederlijk bedroog en exploiteerde; dat ze een gemeene woekeraarster was; dat ze onder schijn-hartelijkheid listig geweld verborgen hield, de vrouwen overleverde aan rijke wellustelingen, zoo goed als Joden Jet; als maar nooit een schotschriftenkerel er achter kwam. (Israël Querido: De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 2: Van Nes en Zeedijk. 1914)
• Maar vanavond, weet ik, gaan ze naar de meisjes, toen dacht ik: ik wil nou niks oploopen, dus daarom.... en toen kwam ik hun tegen... (Jef Last: Een huis zonder vensters. 1935)
• Meiske. Hoer, meisje van lichte zeden. Meyssen, Fr: garce. Dutour (1563). Een — van plezier (of van den zwier): (1769) dat den selven Dujardin aen hem heeft geseijt dat er meijskens van plaisir woonden omtrent het tempelhof. Crim. proc. Bij de —s gaan, bij de ontuchtvrouwen ; de —s van den Kattenberg : vele vrouwspersonen die van ontucht leefden woonden op den Kattenberg of in het ronde. (L. Lievevrouw-Coopman: Gents Woordenboek. 1950)
• Club Esther heeft een morsige uitstraling. De 'meisjes' zijn bijna allemaal illegaal en komen onder meer uit Zuid-Amerika, Afrika en Litouwen. (Elsevier, 05/08/2000)
• De maskes (afko. v. de maskes van plezier) (Ant.) de hoeren: 'naar de maskes gaan'. (Herman J. Claeys: Vlaams Dialecten woordenboek. 2001)
• Ik woon in Amsterdam-Zuid. Daar wordt afwijkend gedrag niet getolereerd. Vandaar dat ik mijn meisjes streng moet selecteren op gedrag en uiterlijk. (Stella Braam: Tussen gekken & gajes. Avonturen in de undercoverjournalistiek. 2003)
• Zouden er klanten voor me stoppen? Zouden de andere prostituees de aanwezigheid van een “nieuw meisje” zomaar aanvaarden? (Corine B.: België tussen de benen. 2018)
• Toen halverwege de jaren tachtig enkele ‘meisjes’ hun te kennen gaven dat ze de prostitutie wilden verlaten, zochten de drie vrienden een plek voor hen in de Heldringgestichten. (David Bos en John Exalto: Genot en gebod. Huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800. 2019)

2) (2014) (steeds meerv.) (sch.) borsten. Voor syn. kijk onder boobies*.

• De kracht van het woord wordt behoorlijk onderschat. Dat blijkt maar weer uit deze hilarische lijst met synoniemen. Een beetje uitgekeken op de welbekende bijnaam 'bloemkolen' voor je eigen tetten? Dan kun je bij dezen kiezen uit alle 55 onderstaande bijnamen. Enjoy! (waarna een hele reeks synoniemen, o.a. meisjes). (www.ze.nl, 03/01/2014)
• Het was zonneklaar dat Ron niet van plan was zijn ogen van mijn borsten af te houden, tenzij ik hem ertoe dwong. Dus pakte ik het servetje op dat bij het drankje geserveerd was, vouwde het open en hield het voor mijn meisjes. (Kristan Higgins: Droom van een man. 2014)
• Mijn adem stokte terwijl haar enorme borsten op en neer deinden. 'Hoe vind je mijn meisjes?' vroeg ze trots. (Murat Isik: Wees onzichtbaar. 2017)