Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Gepubliceerd op 17-03-2023

loop naar Sint Velten

betekenis & definitie

(18e eeuw) verwensing. Sint Velten is eigenlijk de naam van de heilige Valentijn, bisschop van Terni, die vanwege de klank van zijn naam (Veltin - ‘fällt hin’) werd geassocieerd met de vallende ziekte. St.-Valentijn werd tegen deze kwaal aangeroepen.

• Loop voor Sint Velten. Sint Velten is Sint Valentijn, dien men in 't Pausdom, om dat zyn naam naar valt heen zweemt, over de vallende ziekte gestelt heeft. 't Is dan een vloek om ymand dat euvel toe te wenschen. Ziet de Fakkel, bladz. 398, in Velten, en vergelijkt het Vervolg in Vijt. Even zo hoort men wel uit onbeschofte monden, loop voor den duivel, loop aan de galg, en als men 't bewimpelen wil, loop voor de hoenderen, &c. Even zo zeiden de Latijnen, abi in malam rem, crucem. (Carolus Tuinman: De oorsprong en uitleg van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, opgeheldert tot grondig verstand der vaderlandsche moedertaal. Deel I. 1726)
• Loop naar Sint Velten met uw zoutmoeras! (Friedrich Wilhelm Christian Gerstäcker: Roovers en regters, of Zoo gaat het in Amerika, Volume 1. 1847)
• Er zijn hier negen en twintig roomschen. Loop naar Sint Velten met je roomschen. Ik vraag of je voor die menschen werk hebt. (Gerard Keller: Gederailleerd. 1873)Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.