Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 21-04-2023

kwartierziek

betekenis & definitie

(19e eeuw) (sold.) niet ziek genoeg voor 't hospitaal, maar toch verplicht om zonder dienstverrichting in het kwartier te blijven.

• Kwartierziek, (mil.), niet ziek genoeg voor het hospitaal, maar toch verplicht om zonder dienstverrichting in hun kwartier te blijven. (Taco H. de Beer en E. Laurillard: Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen. 1899)
• We komen nu tot eenige woorden, die op den dienst betrekking hebben. Daar is b.v. „lappen", een functie uitoefenen voor iemand die verhinderd, b.v. „kwartierziek" is, d.w.z. niet ziek genoeg voor 't hospitaal, maar toch verplicht om zonder dienstverrichting in het kwartier te bljjven, dus vrijgesteld van „kamillen", eetketels brengen (gamelle) en ook van „psalmen zingen", d.i. het schuren van tafels en banken in de kazerne met een steen, wat door de soldaten geschiedt. Het is een langdurig en eentonig werkje; ook zingen de soldaten er bg, maar geen psalmen! (de Sumatra Post, 11/03/1915)